lovas farsang vargyasi levente 2Élő háromszéki népszokások.

Háromszék néhány falvában a farsangi alakoskodás lovas felvonulás kíséretében történt. A maszkások lóháton végigjárták a falut, és jókívánságaikkal minden portára betértek, ahová beengedték őket. Kíséretükhöz tartoztak a muzsikások, akik gondoskodtak a talpalávalóról. 

 

Bővebben...

 

gyertyaszenteloBöjtelő hava, Február 2. 

A szabolcsi zsinat (1092) a kötelező ünnepek közé sorolta.

A kereszténységben égő gyertyákkal kerülték a szentegyházat, néhol

a határt is, ünnepelve, hogy Mária „világos”, mentes a bűntől; s ünnepeltek a gyertya példázatával is: a gyertya méhviasza Jézus tiszta teste;

a viasz alatt lévő bél, az ő ártatlan szent lelke, a tűz pedig, a világosság az ő istensége. A szentelt gyertya már az ókeresztény korban Krisztus jelképe: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson.

 

Bővebben...

 

farsang 1Farsangi népszokások.  

A farsang vízkereszttől húshagyókeddig, azaz húsvét vasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart. Mivel a húsvét mozgó ünnep, ezért a farsang hossza évenként változik. A farsangi népszokások többnyire a farsang végére, vagyis farsang farkára, farsang vasárnapra, hétfőre és húshagyó keddre összpontosultak. A farsang eredetileg a tavasz elővarázslására és ünneplésére, az élet megújítására irányuló kultikus viselkedésnek volt az időszaka, a mulatozással és dús lakomákkal a természetet is hasonló bőségre akarták bírni.

 

Bővebben...

 

wass albert 1

 

Előbb-utóbb távoznom kell. Nem tudom mikor és nem tudom hova, csak azt
tudom, hogy időm lejárt. A rám bízott feladatot jól-rosszul elvégeztem s több mondanivalóm nem maradt. Írónak rendelt az Úr, mégpedig abból a fajtából, akinek nem szórakoztatás a feladata, nem is a világ szépségeinek dicsérete, hanem mindössze nemzetének szolgálata. Ezt tettem, ezt végeztem, jól-rosszul, legjobb tudásom szerint.

 

Bővebben...

 

magusokA napkeleti királyok és Jézus keresztelésének ünnepe.  

Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárása, a farsangi időszak kezdete.

Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték.

 

Bővebben...

 

aproszentek Az ártatlan kisded vértanúk ünnepe. 

December 28. Aprószentek napja, a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe. Azoké az ártatlan két év alatti kisgyermekeké és csecsemőké, akiket Heródes a gyermek Krisztus keresésekor Betlehemben és környékén válogatás nélkül megöletett.

 

Bővebben...

 

karacsonyfaJézus Urunk születésének ünnepe. 

Karácsony a téli napforduló ősi ünnepe, a kereszténységben Jézus Krisztus földi születésének emléknapja, az öröm és a békesség, a család és a gyermekség, az otthon és a szülőföld, az életet adó fény megszületésének ünnepe. A világosság győzelme a sötétség fölött.

 

Bővebben...

 

hargita a mennyorszag kapuja fulop szilard

Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengőt. Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak, s a mennyország összes népe illő sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már őket Jézus Király karácsonyfája.

 

Bővebben...

 

disznovagas

 

A disznóval az ember az elmúlt esztendőt is megöli önmagában, föláldozza azt. Két alkalommal vágnak disznót minden évben: adventben és farsang idején. Kora hajnalban talpon az egész család és a segítő ismerősök.

Az ól előtt gyülekeznek. A házigazda kiválasztja az „áldozatot”. Ezután az erősebb férfiak bemennek az ólba, és fülénél, farkánál megfogva kihúzzák onnan a disznót. Ekkor bizony már a fél falu tudja, hogy hol van disznóvágás, mert olyan visítást is ritkán hallani! Szegény disznó érzi a vesztét.

 

Bővebben...

 

immaculataA szeplőtelen fogantatás ünnepe. 

"Az advent Krisztusvárás volt nékünk... az olyan volt, hogy vártunk, kértünk, örültünk. Az advent András napja után kezdődött. András napja zárta be a muzsikát. Amikor már közelgett (András) tudtuk, hogy jaj vége

a vígságnak. András napkor mentünk az első hajnali misére. Mikor jött adventnak az első napja, mi már készítettük a szállást, de nem a háznál, hanem a szívünkben. Édesanyánk mondta: ... Gyűjtögessétek a Kisjézus jászolába a szalmaszálakat, nehogy kevés legyen alatta.

Na, de ez azt jelentette, hogy most már evésben-ivásban, nótázásban egyaránt tartóztassuk magunkat."

(Advent Mezőkövesden - Gari Margittól gyűjtötte és megírta Fél Edit - Vigília 1985/12.)

 

Bővebben...

 

Lorenzo CostaKezdődik a karácsonyi ünnepkör. 

Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti, idén december 1-én ünnepeljük. 

 

Bővebben...