magusokA napkeleti királyok és Jézus keresztelésének ünnepe.  

Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárása, a farsangi időszak kezdete.

Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték.

 

 

 

 

Január 6.-a Vízkereszt, más néven Háromkirályok ünnepe, a „karácsonyi tizenketted” (12 napos ünnep) zárónapja. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a híres napkeleti bölcsekről (Gáspár, Menyhért és Boldizsár), akik a hagyomány szerint a betlehemi csillagot követve látogatást tettek a gyermek Jézusnál, és uralkodónak kijáró tisztelettel hódoltak a kisded és édesanyja, Mária előtt.

 

magusok

Mágus királyok jellegzetes pártus viseletében

A ravennai S. Apollinare Bazilikában őrzött, Kr. u. VI. századból származó mozaikkép

 

Szintén ezen a napon ünnepeljük Jézus, Keresztelő Szent János által történt keresztelését a Jordán folyóban. E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a középkortól pedig a nyugati egyház is.

A víz "megkereszteléséből", megszenteléséből ered a magyar vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján (előestéjén) végezték a templomban, de haza is hordták meghinteni vele a házat, a gonosz szellemek ellen. Ezen kívül hittek gyógyító hatásában, mely mindenféle betegségre jó volt, de használták a mezőgazdaság és állattartás területein is. A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés. Egy másik katolikus hagyomány szerint a papok fából készült keresztet dobtak a vízbe, majd a hívők a vízbe ugrottak érte.

 

Népszokások

Régebben otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolták, betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy áldás legyen a házon. Ezen a napon volt a házszentelés, amely a mai napig azt fejezi ki, hogy Jézus itt van köztünk. Ezt mélyítik el az ajtófélfára írott betűk G-M-B (C-M-B), azaz a legendás napkeleti mágus királyok Gáspár, Menyhért, Boldizsár neveinek kezdőbetűi.

 

vizkereszt 1

Házszentelés előtt. Zetelaka 2013. január 04. Fotó: Csiki Árpád

Both Dávid zetelaki segédlelkész Jakócs Zoltán kántorral és a ministránsokkal

 

A XVI. század óta dokumentált szokás a csillagozás és a csillagének éneklése. Egyes vidékeken mai napig  járnak gyermekek a csillaggal, háromkirályok képében köszönteni. Vízkereszt napjának népszokásai a templomban megszentelt vízhez kötődnek. A házigazda üvegben hazavitte a megszentelt vizet, a ház apraja-nagyja kortyolt belőle, hogy megóvja őket a torokfájástól. Megszentelték vele a házat, az ólakat. Öntöttek a kútba, hogy a víz meg ne romoljon. A szentelt víz az embert születésétől haláláig elkísérte: ebből a vízből hintettek a bölcsőre, a menyasszony koszorújára, a halott koporsójára. Januártól januárig a vizet üvegben vagy nagy korsóban tartották, s ami megmaradt, azt a kútba öntötték. Vízkereszthez kapcsolódik a következő időjóslás: Ha Vízkeresztkor megcsillan a víz a kerékvágásban, nem lesz hosszú a tél.

 

vizkereszt 2

A Zetelakához tartozó tanyákra idén is szánnal érkeztek a házszentelők

Fotó: Csiki Árpád

 

Ma is élő szokás a vízkeresztnapi házszentelés. Ekkor a helyi plébános meglátogatja híveit, megáldja a ház népét és a jószágot, majd az ajtók szemöldökfájára krétával felírja a G-M-B betűket és az évszámot. A szentelés után a lelkésznek le kellett ülnie a szobában, hogy a tyúkok kotyoljanak.

Amikor a pap elment, a gazda vagy a gazdasszony a helyére ült, majd kiseperték a pitvart, hogy a lány még abban az esztendőben férjhez menjen, a legény pedig megházasodjék. Székelyföldön a papot égő gyertyával kísérték ki, hogy nagyobb legyen a kender. Az is szokásban volt, hogy a lány a házszentelés előtt nyakából levette a gyöngyöt, s a küszöb mellett a szőnyeg alá dugta, ahol a pap átlépte.

A szentelés után a szőnyeg alól kivette és a párnája alá tette, mert azt tartották, megálmodja, ki lesz a jövendőbelije.

 

Juhász Gyula: Vízkeresztre (1924)

Jövének távol, boldog Napkeletről
Három királyok, híres mágusok,
Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről,
Kiről legenda és jóslat susog.

Ki született szegényen Betlehemben,
Kit megöletne Heródes király
S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve
Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár!

Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja
A Kisdedet, ki a jövő királya
S a csillagot, mely homlokán ragyog.

Ô édes, kedves. Bájolón gagyog
S egy pintyőkét néz, mely szent szelíden
A Szűz Mária vállán megpihen…


Z. Nagy István
Forrás:
www.jelesnapok.oszk.hu 
www.wikipedia.org

Fotó: Csiki Árpád

 

Kapcsolódó cikkek:

Zetelaka