Kiabál a székely legény az erdőben:
- Édösapám, fogtam egy medvét!
- Hozd ide, fijam!
- Nem tudom, me' nem enged el!

 

Bővebben...

 

Akárki akármit mondjon, a per nekünk, székelyeknek olyan, mint a jó pálinka. Az ablakon hányja ki az ember a sok pénzt érte, utána szeretné a fejit a falba verni, de amíg benne van, kiadhatja a virtust magából, s legalább megmutatja, hogy nem akárki. Nincs is addig becsülete a faluban, míg valami kemény peren által nem ment. Ész kell a perhez, s bátorság. Igaz, hogy sok pénzbe kerül, akár nyer az ember, akár veszít, de megéri.

 

Bővebben...

 

A székely bokrászik a Küküllő mentén felfelé. Botjával helyenként megpiszkálja a bokrok alját.

Jő a komája:
- Mit csinálsz itt, hallod-e?
- Keresem az asszonyt.
- Mé'?
- Azt mondta, vízbe öli magát.
- Dehá' mé' felfelé keresed, mé' nem lefelé?
- Me' életibe' mindent fordítva csinált.

 

Bővebben...

 

Környezetvédelmi szakemberek látogatnak a Gyimesekbe, ahol megdöbbenve látják, hogy sehol nincs szemét. Megkérdezik a kaszálóról hazafelé ballagó idős csángót, hová teszik a szemetet?
- Nálunk olyan nincs – jön a válasz, majd folytatja. Amit az ember nem eszik meg, azt megeszi az állat.
Amit sem az ember, sem az állat nem eszik meg, az jó lesz a földbe.
Ami a földnek sem jó, az jó lesz a tűzre. És ami a tűzre sem jó, na azt elteszem, mert jó lesz az még valamire!

 

Bővebben...

 

Az összes góbék közt a legmérgesebbek a tordai góbék. Már azt is tagadják, hogy székelyek, inkább magyarnak mondják származásukat az aranyosszékiek. Tordán történt, hogy a híres református templom tornyát el akarták tolni, mert nem jutott be a templomba elég világosság. Az eltolás mestersége akkor még a borsószemen való gurításnál állott, hát hoztak is borsószemet a torony mellé bőségesen, hogy azon továbbgurítsák a tornyot.

 

Bővebben...

 

A székely hajadonfőtt áll a hidegben a háza előtt. Kérdi tőle a komája:
- Mé' állsz itt komám?
- Esszevesztünk az elébb az asszonnyal, s most kéne egy bátor ember, aki kihozza a sapkámot.

 

Bővebben...

 

- Édösapám, eisze valami baja van a tehénnek!
- Eridj má', reggel még semmi baja nem vót! Honnét veszed?
- Onnét, hogy a bőrét a pásztor hozza a vállán.

 

Bővebben...

 

Az öreg székely felvesz egy csinos menyecskét a szekerére. Útközben a fehérnép hanyatt dönti az öreget, majd kérdi tőle:
- Maga igen hamar elfárad, nincs egy fiatalabb rokona?
- Van egy szép szál fiam!
- Ő is ennyire jó?
- Mü, parasztemberek nem beszélünk ilyenekről, de a múltkor elkapott egy medvét, s azóta nekünk gyűjti a mézet!

 

Bővebben...

 

Kénosban lakott Zsiga bá, egy jóravaló, csendes székely gazda, a falu bírója, akinek az egész környéken híres volt a felesége a nyelvéről. A Juliska leánya egészen az édesanyjára ütött, szakasztott az anyja volt még a nyelvelésben is. Csak telt az idő, Juliska huszonkettőt számolt az elmúlt évekből, de kérője mégsem akadt Kénosban. Féltek a szájától. Végre aztán egyszer csak eljött a szerencse. Bágyból egy legény megkérte Juliskát és elvitte a völgyben fekvő Kénosból a hegyre épült Bágyba.

 

Bővebben...

 

- Ugyan, ugyan, Mózsi bá sört iszik? Az német ital.
- Adja az Isten a sört belém, a poharat a nímetbe, azt kévánom!

 

Bővebben...

 

Csak az asszony volt honn, midőn alamizsnáért kopogtatott a koldus.
- Hová való kend? – kérdi az asszony.
- Menasági! – felelt a koldus.
- Mennyországi? – kérdi csodálkozva az asszony.
- Odavaló! – volt az egyhangú válasz.
- Hát az én lelkem jó első uramat, Palkó Pált ismeri-e?
- Ismerem, jól van dolga, csak a gúnyája szakadozott le róla.

 

Bővebben...