Kiabál a székely legény az erdőben:
- Édösapám, fogtam egy medvét!
- Hozd ide, fijam!
- Nem tudom, me' nem enged el!

 

Bővebben...

 

A székely bokrászik a Küküllő mentén felfelé. Botjával helyenként megpiszkálja a bokrok alját.

Jő a komája:
- Mit csinálsz itt, hallod-e?
- Keresem az asszonyt.
- Mé'?
- Azt mondta, vízbe öli magát.
- Dehá' mé' felfelé keresed, mé' nem lefelé?
- Me' életibe' mindent fordítva csinált.

 

Bővebben...

 

Környezetvédelmi szakemberek látogatnak a Gyimesekbe, ahol megdöbbenve látják, hogy sehol nincs szemét. Megkérdezik a kaszálóról hazafelé ballagó idős csángót, hová teszik a szemetet?
- Nálunk olyan nincs – jön a válasz, majd folytatja. Amit az ember nem eszik meg, azt megeszi az állat.
Amit sem az ember, sem az állat nem eszik meg, az jó lesz a földbe.
Ami a földnek sem jó, az jó lesz a tűzre. És ami a tűzre sem jó, na azt elteszem, mert jó lesz az még valamire!

 

Bővebben...

 

A székely hajadonfőtt áll a hidegben a háza előtt. Kérdi tőle a komája:
- Mé' állsz itt komám?
- Esszevesztünk az elébb az asszonnyal, s most kéne egy bátor ember, aki kihozza a sapkámot.

 

Bővebben...

 

- Édösapám, eisze valami baja van a tehénnek!
- Eridj má', reggel még semmi baja nem vót! Honnét veszed?
- Onnét, hogy a bőrét a pásztor hozza a vállán.

 

Bővebben...

 

Az öreg székely felvesz egy csinos menyecskét a szekerére. Útközben a fehérnép hanyatt dönti az öreget, majd kérdi tőle:
- Maga igen hamar elfárad, nincs egy fiatalabb rokona?
- Van egy szép szál fiam!
- Ő is ennyire jó?
- Mü, parasztemberek nem beszélünk ilyenekről, de a múltkor elkapott egy medvét, s azóta nekünk gyűjti a mézet!

 

Bővebben...

 

- Ugyan, ugyan, Mózsi bá sört iszik? Az német ital.
- Adja az Isten a sört belém, a poharat a nímetbe, azt kévánom!

 

Bővebben...

 

Haldoklik az öreg székely és végrendeletet csinál. Hagyományoz mindenik fiának valamit, hanem a végén eszébe jut, hogy ő hitközségi ember is. Mint jó egyházfi, rágondol az egyházi emberekre.
- Azt a tinót, ami a tavaszon a havasba elvesze a szántás előtt hat héttel hagyom az eklézsiának.

Ha pedig megkerülne, legyen a Mihály fiamé!

  

Bővebben...

 

Hírös ember vala Váralyai Ferenc Marosvásárhelyen, de még a környékén is.
Mindenki ismerte legalább hírből. Mindentudónak nevezték, de hát bölcs is vala őkelme.
Egyszer, amint az utcán sétál a kis Dénös fiával, hát a fia ki akará próbálni a hirös, tudós apját.
- Édes apám! Kijed mindent tud, azt mondják. Hát tud-e hegedülni?
- Meglehet édes fiam, de még nem próbáltam.

 

Bővebben...

 

Están (István) bácsinak gyönyörű borzbőr-tarisznya lóg az oldalán.
A városban meg is bámulják, és kérdik is Tőle, mert két borz bőréből került ki a szép bőrtarisznya.
- Ugyan Están bácsi, hogy lehet két borzot is megfogni?
- Hogy-e? – veti oda hetykén az öreg – hát megfogok hármat, elszalasztok egyet, s megvan!!

 

Bővebben...

 

-Nete, ne, Náci bá! –lép a tántorgó, véres fejű atyafi mellé Mózsi gyerek.
-Fogjon meg jól, hazakísérem.
-Csak haza ne, - riad meg a székely góbé, - onnét jövök!

 

Bővebben...