ebredj matyas kiraly

 

Mátyás „világkirályi” minőségére szolgál bizonyítékként az a monda,

mely a délszláv hagyományban több változatban maradt az utókorra. Közös elemük, hogy Mátyás király egy szent hegy belsejében elrejtezve alussza álmát. Mátyás király és az igazság egylényegű, tehát, ha Mátyás király alszik, vele szunnyad az igazság is. S ki az, akiben nem fogalmazódik meg, hogy serkenjen fel végre álmából az igazság? Ezen óhajtás kiváltását, ezen serkentgetés megindítását kívánja elősegíteni Szabó Antónia könyve.

 

 

Mátyás a világ királya

Történt egyszer, hogy hatalmas ellenség tört az országra, özönlöttek a négy égtáj felől, se’ szeri, se’ száma ahányan jöttek. Hiába suhintotta őket a hős magyar vitézek fényességes kardja, ha egyet levágtak közülük, tíz állt helyébe. Így ment ez napról napra, hónapról hónapra, évről évre, s már-már végzetesen szorongatták Mátyás király seregét, s szeretett országát.

 

Egyre fogyatkozott a deli vitézek sora, végül már csak annyian maradtak, ahányan egy nagy hársfa árnyékában elfértek. Hiába volt számtalan az ellenség, rettegve félt Mátyástól és maradék seregétől, nem is merték követni őket.

 

Így aztán a veszély csendesedtével Mátyás elvezette kicsiny seregét a Budai-hegyhez, mely menedéket kínálva megnyílott előttük. Mátyás király bevonult a hegy belsejébe, ott leült a nagy kőasztal mellé, lehunyta szemét és mély álomba merült. Mátyás király előtt a kőasztalon van egy fényes aranytallér, e köré nő a szakálla, mely egyre szürkébb lesz. A jó király álma addig tart, míg szakálla háromszor körüléri az aranytallért, akkor eljön az idő és felébred.

 

Vele együtt hű vitézei is kibontakoznak majd álmukból, s Mátyás vezetésével visszatérnek oda, ahol a nagy hársfa állt. Mikor Mátyás király mély álomba merült a hegy belsejében, ez a hársfa kiszáradt, de mikor visszatérnek, újból kizöldül.

 

ebredj matyas kiraly

Mátyás, a világ királya. Szabó Antónia selyemszövetre készült alkotása.

 

A réten már várják a földkerekség összes császárai, összes királyai minden seregükkel együtt. Várják a népek, hogy attól a naptól fogva igazságos Mátyás legyen vezérlő csillaga, a világ királya, földnek s mennynek örömére. Tetteit Isten áldása kíséri, nyomában bőség és boldogság árad. A igazság trónusán őseink hitének napja újra felragyog, s hatalmas fénye szétárad a világ legtávolabbi sarkaiba is.

 

Kép és szöveg: Szabó Antónia


A mellékelt kép eredetije 80x80 centiméteres selyemszövetre készült batik eljárással, a magyar műveltség képírási hagyományait követve. Köszönetünket fejezzük ki Szabó Antóniának, hogy hozzájárult az „Ébredj Mátyás király!” című könyvében megjelent szöveg és kép újraközléséhez.

A képet és szöveget szerzői jogok védik!

 

Kapcsolódó cikkek:

Mátyást királlyá választják

Mátyás visszaszerzi a koronát
A kolozsvári Mátyás szobor
Mátyás király születésnapjára

Mátyás halála