Zágon, 1690. augusztus – mikesRodostó, 1761. október 2.

324 éve, a háromszéki Zágonban, székely nemesi családban született Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc fejedelem kamarása, a XVIII. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. Édesapja, Mikes Pál részt vett a Thököly felkelésben, amiért a Habsburgok 1700. körül kivégezték.

 

Mikes Kelemen 1707-ben lett Rákóczi apródja, s ettől kezdve élete elválaszthatatlan volt a fejedelemtől. Részt vett a szabadságharcban, majd 1711-ben, mikor Rákóczi csillaga lehanyatlott, Mikes puszta szeretetből és megható hűségből elkísérte a Nagyságos fejedelmet bujdosása keserű útjára és önként vállalta a száműzetést. Rákóczival volt Lengyelországban, majd együtt tették meg a tengeri utat Franciaországba, ahol 1713. januárjától 1717. szeptemberéig tartózkodtak. Innen III. Ahmed szultán meghívására Törökországba utaztak, s ettől fogva a szultán birodalmában várták az európai események alakulásától, a török háborútól, a francia szövetségtől remélve, hogy mint szabadítók visszatérhessenek szeretett hazájukba. Az európai helyzet kedvezőtlen alakulása miatt, 1720. tavaszán a porta a Márvány-tenger partján fekvő Rodostót jelölte ki bujdosóink tartózkodási helyéül. A magyaroknak a város keleti részén, az örmény negyedben béreltek 24 házat.

A tengerpartról felfelé vezető keskeny kis utca mai napig a Magyar utca nevet viseli. Itt volt Rákóczi háromszintes lakóháza, kápolnája, Mikes Kelemen háza, a bujdosók sütő- és mosóháza, de itt voltak elszállásolva a "magyar király" -ahogy Rákóczit jogosan nevezték- biztonságára ügyelő janicsárszázad tagjai is.

 

Itt, Rodostóban teltek el Mikes hátralevő évei, 42 esztendő örök honvágy között. Egymás után temette el bujdosó társait, a Nagyságos fejedelmet, Bercsényi Miklós kuruc főgenerálist, Csáky Mihály, Eszterházy Antal és Forgách Simon tábornokokat, Szarvaskendi Sibrik Miklós udvarmestert.

1758. október 22-étől, Zay Zsigmond báró halála után, Rákóczi eredeti kíséretéből utolsónak maradt,

és csak ezután kapott engedélyt, hogy levelet válthasson családtagjaival és könyveiből is küldhessen haza.

 

Mikes Kelemen 1761. október 2-án halt meg Rodostóban. Törökországi leveleit, a matuzsálemi kort megélt egykori gályarab, Horvát István juttatta haza, aki 1799-ben, állítólag 120 éves korában hunyt el, így ő volt az utolsó, még Magyarországon született rodostói bujdosó.

 

Mikes Kelemen hazája és szülőföldje iránt érzett olthatatlan szeretetét mi sem bizonyítja jobban, minthogy leveleiben így ír honvágyáról:

 

„Én úgy szeretem már Rodostót, hogy soha el nem felejthetem Zágont!”