aranyosszék 1A legfiatalabb székely szék

Miért van teljesen elkülönülve Aranyosszék Székelyföld többi részétől és miként szabadították fel a székelyek a tatárok által ostromlott Torockó várát? Aranyosszék az ötödik, egyben legfiatalabb székely szék kialakulásának története Orbán Balázs szavaival.

Bővebben...

 

csik varmegye cimereCsík vármegye címere. 

Csík vármegye a régi Csík-, Gyergyó-, és Kászonszék címerét vette át, melyet I. Ferenc adományozott 1793-ban. A kerek talpú pajzs hasítással

és vágással négy negyedre osztott, közepén kisebb, kerek talpú boglárpajzzsal. A pajzs és boglárpajzs, valamint az osztóvonalak is arany szegélyűek.

 

Bővebben...

 

székelyföld térképA székely székek kialakulása. 

A székelyek katonáskodásuk fejében különleges kiváltságokat nyertek. Ezek közé tartozott, hogy lakóhelyük nem a királynak alárendelt vármegye volt, hanem önálló, független, kivételes jogi státuszú szervezeti egység, a szék.

 

Bővebben...

 

Udvarhely varmegye cimereUdvarhely vármegye címere

A vármegye a régi Udvarhelyszék címerét vette át, amit Mária Terézia adományozott 1757-ben. Az arannyal szegélyezett, többszörösen ívelt, kerek talpú pajzs ezüsttel és kékkel negyedelt.

 

Bővebben...

 

udvarhely varmegye 1

A Magyar Királyság közigazgatási egysége 

Udvarhely vármegye a Magyar Királyság közigazgatási egysége 1876 és 1918, majd 1940 és 1945 között. Az 1876. évi XXXIII. Törvénycikk rendelkezése alapján jött létre az alábbi területekből: 

 

Bővebben...