szekelyek 2 480x677Részlet egy egyetemi vagy főiskolai jegyzetből.

A székely nem „kunyorált”, de jussát követelte, az járt neki.

Eszeveszettül ragaszkodott ősi szabadságához, a vére amúgy is könnyen szikrát vetett, 300 év alatt 11-szer horkant föl a pányvák között. 

El nem adta szabadságát (hiába szórták nekik az aranyat), fel nem adta,

ha fülüket, orrukat vágták is le (mint az erdélyi fejedelmek),

s ha megfosztották is tőle, soha nem mondott le róla. 

Mert a szabadság tette a székelyt nemessé.

 

Bővebben...

 

mikszath 257x278Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból

Egyebütt csak mese tündérország, gyermekek számára gondolták ki s népesítik be az ő ízlésük szerint, nálunk színvalóság. Én magam is jártam benne. Székelyországnak nevezzük.

 

Bővebben...

 

szekelyek 480x640

Részlet egy egyetemi vagy főiskolai jegyzetből

Az nem lehet, hogy nyomtalanul suhannak el az évszázadok a népek fölött.
Az nem lehet véletlen, hogy a német halvérű, az osztrák tartózkodó, az olasz harsány, a magyar pesszimista stb. Egy nép lelkületét, jellemét az elmúlt századok formálják. Előttünk már csak az eredmény áll. A székely. Werbőczy jogkönyvében is benne van, hogy az ember sokféleképpen lehet magyar, de még király se tehet valakit székellyé. Csak a föld, a közösség, a hagyományok, a történelem. A székely nem katonás nép, hanem katonanép: a katonasors formálta néppé.

 

Bővebben...

 

hatarkerules 1Középkori székely hadszervezet.  

A katonáskodás a székelyek számára nem foglalkozás, nem hivatás, hanem életforma volt. A hadfölkelésre hívást a székely ispán, a vajda rendelte el, vérbemártott kardot hordoztak körbe. Szabályos mozgósításkor szerepelnek a forrásokban a sereggyűjtők, akik valószínűleg a tisztikarhoz tartoztak.

 

Bővebben...

 

mikszath 257x278Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból. 

Ki akartam őket ösmerni teljesen. Megnéztem, amikor imádkoztak az ő templomaikban, amelyeken rendesen ez a felirat olvasható:

"Ez a ház az Úr háza, az imádkozás háza."

Csendesen, nyugodtan ültek a padokban, s a vakbuzgóság helyett bizonyos derült fény, valami jóságos bizalom fénylett a homlokukon.

 

Bővebben...

 

mikszath 257x278Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból

Szeretném vázolni az ő kis hazájuk szépségét, hogy úgy mondjam: édességét s amellett leírni, milyen végtelenül szűk az.

Mekkora kis világ! Noha csak otthon lehet boldog a székely, otthon sohasem viheti sokra. Hiába mosolygott reá a természet, hiába áldotta meg tehetséggel, kitűnő tulajdonokkal, nem viheti velök sokkal többre, mint a többiek.

 

Bővebben...

 

mikszath 257x278Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból

Gyakorta szokták mondani a magyarországiak, hogy a székelynek két esze van. Sokszor a jobbik eszükkel gondolnak ki valamit, de a rosszabbikkal hajtják végre. Én úgy találom, hogy nekünk magyarországiaknak van két eszünk velük szemben. Az egyik eszünkkel magasztaljuk, nagyra becsüljük, nemzetünk virágának tartjuk őket. A másik eszünkkel pedig el hagyjuk őket pusztulni.

 

Bővebben...

 

mikszath 257x278Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból

A székely büszkeség most is olyan, mint valaha, csak ki kell tudni ütni a szikráját. Egy összejövetelükön vettem részt egy alkalommal, ahol sok mindenféle panasz merült fel. Elmondták, hogy a kormány mostoha irántuk. Több előnyben részesülnek még a nemzetiségek is. Ők a magyarság bástyája s mégis az ellenséget erősítik a magyar kormányok.

 

Bővebben...


mikszath 257x278Mikszáth Kálmán úti képe 1886-ból

Egy kicsit messze esik a székelység az ország szívétől, kivált mióta a főispánoknak nem kell járniok többé a főrendiházba szavazni, mert azóta megszüntették a gyorsvonatokat.
Huszonnégy óráig megy az ember Brassóig, mialatt a kupé ablakán át nézve, elfutnak egymás után a vidékek. Ahol kultúra van, ott a szász az úr, ahol semmi sincs, csak egy nyomorult kunyhó, ott az oláh teng.

 

Bővebben...